Ramen

De Onze Lieve Vrouwebasiliek heeft, zoals te verwachten is, gebrandschilderde ramen met als thema: Maria.

Het leven van Maria staat in de ramen in de transepten en het koor centraal.

Het noordertransept heeft een groot raam waarin de Menswording Gods, geboorte van Maria  en de opdracht van Maria centraal staat.

Boven het Maria-altaar zijn ramen met thema’s als Isaak en Rebekka, de verloving met Sint Jozef en de Aankondiging ( annunciatie).

In het koor van de kerk zijn ramen te vinden met zowel oud-testamentische als nieuw- testamentische thema’s. De Geboorte van de Heer, Opdracht in de tempel, sterfbed van Maria, de Tenhemelopneming, de Kroning van Maria verwijzen naar de hoogfeesten die de kerk jaarlijks viert.

Boven het Jozefaltaar krijgen we een kijkje in de werkplaats van de timmerman St. Jozef.

Het grote raam in het zuidertransept toont de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, de vrouw uit de Apocalyps en de Goddelijke Drie-eenheid.

in de toren boven de ingang vindt men een samenstelling van ramen die uit de 19e eeuwse zijbeuken van de kerk komen. Er zijn diverse heiligen afgebeeld waaronder Willibrordus en Bonifatius.

In het boek “ Verum, Pulchrum et Bonum” te koop in de basiliek vindt u een uitgebreide beschrijving van de ramen, altaren en beelden van de basiliek. Een echte aanrader met prachtige foto’s.