Alle berichten van Basiliek

Welkom in de basiliek Zwolle

De Onze Lieve Vrouwe basiliek van Zwolle is een laatgotische kerk, gebouwd tussen 1396 en 1452 in een zuivere kruisvorm. Het koor is het oudste gedeelte van het gebouw en werd op 26 november 1399 gewijd. In 1417 kwamen de viering, de transepten en de eerste travee van het kerkschip onder dak. In 1452 stond de rest van het schip er ook, nog zonder klokkentoren. Daaraan begon men in 1463 en in 1484 werden 6 luidklokken opgehangen in de 3 geleding tellende toren, zonder torenspits. Gerard van Wou leverde de klokken in de toonhoogtes do- re- mi- fa- sol en la.

De kapel, zoals de basiliek toen nog heette, was al in 1398 in gebruik. Er werd een altaar, gewijd aan Maria, de moeder Gods en de H. Anthonius, abt in gebruik genomen. In dat jaar werd Zwolle getroffen door de pest. De heilige Anthonius, abt is beschermheilige tegen de pest. In het koor van de kerk bevinden zich nog sluitstenen in het gewelf met afbeeldingen van Maria met Kind en van Anthonius, abt met Tau-staf.

 

De beroemde Thomas a Kempis (1380-1471), monnik van het klooster St. Agnes op de Nemelerberg (Agnietenberg) stelde in dat jaar zijn leven onder de bescherming van Maria, tijdens zijn bezoek aan de kapel in aanbouw, voordat hij intrad in het klooster. De reliekschrijn met het gebeente van Thomas is sinds 2005 aanwezig achter in de basiliek. Het boek ‘ De Imitatione Christi’ van zijn hand werd wereldberoemd en is in vele talen over de wereld verspreid.

Na de sluiting van de kerk in 1580, ten gevolge van de reformatie en Tachtigjarige oorlog, werd het gebouw voor allerlei niet-kerkelijke doelen gebruikt.

Het bezoek van koning Lodewijk Napoleon in 1809 bracht daar verandering in. Hij inspecteerde de schuilkerken waar katholieken, Lutheranen en Doopsgezinden in kerkten. Door de slechte staat van vele van die gebouwen liet hij ze sluiten en gaf o.a. de Onze Lieve Vrouwekerk aan de katholieken terug. Vanaf 1811 kon er, na een sobere restauratie, weer in gekerkt worden.
Een uitbreiding met zijbeuken werd in de tijd van 1870 tot 1890 gerealiseerd. Het huidige neogotische interieur werd toen aangebracht.
Deze uitbreiding werd in de jaren 1975-1981 weer ongedaan gemaakt. Het gebouw kreeg haar oorspronkelijke middeleeuwse vorm weer terug.
De status van ‘basilica minor’ ontving de kerk in 1999 van paus Johannes Paulus de tweede, naar aanleiding van het 600 jarig bestaan van het kerkgebouw.

Een basiliek mag een conopeum en een tintinnabulum voeren en een wapen. Een conopeum of half geopende parasol is uitgevoerd in de ons-pauselijke kleuren rood en geel. Op de ovale flappen zijn wapens aangebracht van de paus, de bisschop, van Lebuinus en van de basiliek zelf.

 

 

 

Het tintinnabulum of belletjesstaf wordt gebruikt bij processies om de stoet aan te kondigen. Boven de belletjes wordt een afbeelding van de patroon van de basiliek geplaatst, in dit geval Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Als verplichtingen  heeft een basiliek om feestdagen te herdenken die de verbondenheid met de paus tot uitdrukking brengen. Op 22 februari met hoogfeest van Petrus’ Stoel, 29 juni het feest van Petrus en Paulus, op 18 oktober het toekennen van de titel en op 7 november de verjaardag van de kerkwijding. Meer informatie over de eretekens, wapen en documenten op deze website