Welkom!

De Onze Lieve Vrouwe basiliek van Zwolle ontving op 18 oktober 1999 haar eretitel ‘ basilica minor’. De titel wordt namens de paus verleend door de Congregatie voor de Geloofsleer.  In de week dat  de titel verleend werd waren de Nederlandse bisschoppen op ‘ Ad lumina’ bezoek in Rome. De aanvraag, gedaan onder leiding van pastoor Cees Smal, was in september pas opgestuurd en werd dus voor Romeinse begrippen snel toegekend.

Aanleiding voor de aanvraag was het 600 jarig jubileum als kerklocatie. Op 26 november 1399 werd de Onze Lieve Vrouwekapel ingewijd. Ze was al sinds 1398 in gebruik. Er werd een altaar, gewijd aan Maria, de moeder Gods en de H. Anthonius, abt in gebruik genomen. In dat jaar werd Zwolle getroffen door de pest. De heilige Anthonius, abt is beschermheilige tegen de pest. In het koor van de kerk bevinden zich nog sluitstenen in het gewelf met afbeeldingen van Maria met Kind en van Anthonius, abt met Tau-staf.

De beroemde Thomas a Kempis, monnik van het klooster St. Agnes op de Nemelerberg (Agnietenberg) stelde in dat jaar zijn leven onder de bescherming van Maria, tijdens zijn bezoek aan de kapel in aanbouw, voordat hij intrad in het klooster. De reliekschrijn met het gebeente van Thomas is nu aanwezig achter in de basiliek. Het boek ‘ De Imitatione Christi’ van zijn hand werd wereldberoemd en is in vele talen over de wereld verspreid.

Een basiliek mag een conopeum en een tintinnabulum voeren en een wapen. Als plicht heeft een basiliek om feestdagen te herdenken die de verbondenheid met de paus tot uitdrukking brengen. Op 22 februari met hoogfeest van Petrus’ Stoel, 29 juni het feest van Petrus en Paulus, op 18 oktober het toekennen van de titel en op 7 november de verjaardag van de kerkwijding. Meer informatie over de eretekens, wapen en documenten op deze website.