Verval en Herstel

In 1591 ontzette Prins Maurits Zwolle van de Spanjaarden. Dit betekende dat de katholieken hun kerkgebouwen niet meer mochten gebruiken en dat deze aan de Hervormden werden toegewezen. De Sint Michaƫlskerk kwam dus in andere handen. Voor de Onze Lieve Vrouwekerk was geen kerkelijke bestemming meer en werd aan de eredienst onttrokken.