Middeleeuwen

De late middeleeuwen in Zwolle

In de 14e eeuw ontstond in de IJsselstreek, vanuit Deventer, de stroming der Moderne Devotie. Deze aanvankelijke lekenorde werd opgericht door de geestelijke Geert Grote. De broeders en zusters des gemenen levens, zoals zij zich noemden groeide gestaag en verspreidde zich over een groot deel van Noord Europa. Het moederklooster stond in Windesheim, even ten zuiden van Zwolle. De orde werd dan ook de ‘Congregatie van Windesheim’ genoemd.
Zij streefden een sobere leefstijl na en hadden kritiek op de vaak uitbundige levensstijl van de katholieke kerk met haar prachtige gebouwen en kunstwerken. Men kan er de voorloper van de Reformatie in herkennen.
Een der bekendste volgelingen was de uit Kempen (D) komende Thomas Hemerken, later bekend als Thomas a Kempis. Hij leefde van 1380 tot 1471. Vanaf zijn 18e heeft hij vrijwel onafgebroken in klooster Sint Agnes op de Agnietenberg geleefd.

De grote populariteit van de orde kende veel aanhangers in de steden, zo ook in Zwolle. De Latijnse School onder leiding van Johan Cele, die grote bekendheid in Europa kende, gevestigd in de Goudsteeg, leefde ook volgens  de sobere regels van de broeders en zusters. De Sint Michaëlskerk, parochiekerk van de stad, kon de toestroom van gelovigen niet aan . Mede daardoor was de bouw van de O.L.Vrouwe kapel een uitkomst.

In 1309 is het Bethlehemklooster al gesticht. Het werd gesticht door de Deventer kanunnik Bernard van Vollenhove . Het complex heette dan ook Hof van Vollenhove. Zij behuisde Augustijner koorheren, verwand aan de Moderne Devotie.
In de Praubstraat staan  huizen van de fraters, die onderwijs gaven aan de Latijnse School. Het Domus Parvum, voor de betere gesitueerde leerlingen en het Domus Pauperum voor de ‘gewone’studenten herbergden in totaal 1500 studenten. En dat op een stad met 5000 inwoners!

De Dominicanen stichtten in 1465 het Broerenklooster. In 1580 werden zij de stad uitgejaagd. In de voormalige Broerenkerk is nu boekhandel Waanders gevestigd.
De Geertrudis kapel Kadeneterhuis in de Schoutenstraat, de huidige Eglise Wallone, was een vrouwenklooster dat ook toebehoorde aan de Zusters des Gemenen Levens. Het werd opgericht in 1360. Vanaf 1686 is het Waalse Kerk.

Dan waren er nog het Buschklooster en het Olde Convent.

Zwolle was dus rijk vertegenwoordigd op kerkelijk gebied.

In de 16e eeuw kwam daar een eind aan door de reformatie en daarmee samenhangende 80 jarige oorlog van de gereformeerde Nederlanden tegen de  katholieke Spanjaarden. Vanaf 1591 werd het uitoefenen van het katholieke geloof verboden. Kloosters werden afgebroken en monniken verjaagd uit de stad.