Eretekens en wapen

De uiterlijke kenmerken van een basiliek

De eretekens die een basiliek mag voeren zijn een conopeum (een half geopende parasol in de oude puaselijke kleuren rood en geel.

Het tintinnabulum is een belletjesstaf met een beeld erop van de patrones van de basiliek, Maria van Kevelaer.

Beide eretekens zijn processie-attributen. Ze worden bij de jaarlijkse processie op 15 augustus, hoogfeest van Maria ten hemelopneming, meegevoerd.

Het wapen is vastgesteld en geregistreerd door de Hoge  Raad voor de Adel. De toekenningsakte hangt in het Ceaciliagebouw, dat aan de toren is aangebouwd. Het wapenschild hangt aan de balustrade van de koorgalerij, achter in de basiliek. Een poging om het aan de toren te bevestigen is niet gehonoreerd door de gemeente, omdat de toren een gemeentelijk gebouw is.