Beelden

De middeleeuwse beelden

uit de 15e eeuw zijn 3 beelden bewaard gebleven, die oorspronkelijk niet in deze kerk stonden. Het beeld van Maria met kind, opgesteld in een nis in het eerste travee van het schip aan de noordkant, komt uit het scriptorum van de fratershuizen aan de Praubstraat. De inktpot die het Christuskind draagt is omgevormd tot wereldbol en de ganzenveer die Maria oorspronkelijk vasthield, is vervangen door een scepter.

Tegenover dit beeld, aan de zuidkant, is een beeld uit de 15e eeuw van de heilige Franciscus van Assisië.

In het koorgedeelte hangt het zogenoemde Moordenaarskruis. Het werd gebruikt bij terechtstellingen, als op de Grote Markt iemand naar het schavot werd gevoerd vanuit de kerker onder het stadhuis, via  de “Korte ademhalingssteeg”. Het kruis wordt gebruikt bij de Kruishulde op Goede Vrijdag.

De beelden van Mengelberg.

Friedrich Mengelberg die tekende voor de altaren, de schilderingen van de profeten en de Arma Christi, vervaardigde naast de beelden die op de altaren  staan van de Maria en Jozef en op het ciborium, een beeld van Maria, Onbevlekt Ontvangen en het aheilig Hart van Jezus, op de hoeken van het priesterkoor en de viering. In het koor vier beelden van de kerkvaders van het westen, H. Hieronymus, H. Gregorius,  H. Ambrosius en de heilige Augustinus.

Beelden die niet voor de basiliek gemaakt zijn.

Boven de zij-ingangen staan beelden die van elders komen. Het beeld van de aarstengel Michaël, patroon van de stad,  boven de noordelijke zijdeur, komt uit de Diezerpoort die in 1829 is afgebroken. Het beeld stamt waarschijnlijk uit 1425, toen de Diezerpoort gebouwd is.

Het Christusbeeld boven de zuidelijke zijdeur, komt uit het Thomas a Kempis monument (1896), vervaardigd door Friedrich Mengelberg, dat in de neogotische Michaëlskerk aan de Roggenstraat stond. De kerk, met monument, werd in 1966 gesloopt. Enkele fragmenten, waaronder dit beeld, zijn bewaard gebleven.

In de torenhal hangt, onder de orgelkast, een ijzeren beeld van de aartsengel afkomstig ook uit de inmiddels afgebroken Michaëlkerk aan de Bisschop Willebrandlaan.