Altaren

 

De basiliek heeft 5 altaren: het ciborium, het hoofdaltaar, een Maria-altaar, een Jozefaltaar en achterin de kerk het altaar van De Moeder van Smarten.

Het cIboriealtaar, of ciborium staat centraal in het midden, voorin het koor opgesteld. Het is voorzien van een hemel, gedragen door vier pilaren. De voorste twee versierd met ieder twee beelden. Centraal in het front een beeltenis van Christus met boek en de letters Alpha et Omega, begin en eind.

Het hoofdaltaar, sinds 1981 in het centrum van de viering geplaatst is een wit marmeren tafel, die sinds 2019 zonder panelen is. Voorheen was er een paneel aangebracht met brood en vissen.

In het noordertransept het Maria-altaar met vleugeldeuren waarop afbeeldingen van de geboorte van Jezus  en de vlucht naar Egypte.

Het Jozef-altaar in het zuidertransept heeft naast het beeld van Jozef met een medaillon van een schip, voorstellend het schip als symbool van de Kerk, altaardeuren met taferelen van de uitwijzing uit de herberg in Bethlehem en het sterfbed van Jozef.

Achterin de kerk, bij binnenkomst rechts, is het altaar van de Moeder van Smarten met piëta.

Links ernaast bevindt zich de schrijn met gebeente van Thomas a Kempis.